Adventní koncerty dětského sboru

Pěvecký sbor zahájil předvánoční čas akcí Česko zpívá koledy, kde si mohli zazpívat i rodiče a veřejnost. Následoval 3.adventní koncert v kině a nakonec zpívání při tradiční večeři pro osamělé občany. Na všechny tyto akce se žáci připravují již od září. Akce na závěr roku jsou proto oceněním z dlouhodobé práce a radostným očekáváním, jak se budou vystoupení líbit. Za pěvecký sbor všem děkuji za účast na vystoupeních a potlesk, který vždy potěší.

M.Gryčová


Zobrazení: Alba | Podle data

Adventní koncerty sbor

prosinec 2023


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví