Družina

Vychovatelky

Vedoucí vychovatelka: Alena Vlachová

Oddělení Vychovatelka Telefonický kontakt Email
I Alena Vlachová 727 892 857 alena.vlachova@zs-polna.cz
II Eva Vaňková 727 892 857 eva.vankova@zs-polna.cz
III Lenka Richterová 722 317 579 lenka.richterova@zs-polna.cz
IV Dana Kuníková 607 017 340 dana.kunikova@zs-polna.cz
V Tereza Bahounková 602 886 572 tereza.bahounkova@zs-polna.cz

Školní družina je určena žákům 1. – 5. ročníku. Vzhledem k nedostatečné kapacitě nemusí být všichni žáci k docházce do ŠD přijati, jedná se zejména o žáky 4. a 5. ročníku. 

Poplatek za ŠD

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě písemné přihlášky a úhrady poplatku za ŠD.

Poplatek za ŠD činí 150 Kč měsíčně. Úplata bude stržena jako celá částka z elektronické peněženky. 

Provoz školní družiny

  • Ranní provoz: 6:00 – 7:30 hod.
  • Odpolední provoz: 11:30 – 16:00 hod.

Dvě oddělení ŠD jsou umístěna v budově školní jídelny na Jeronýmově ulici – žáci jsou pod dozorem převáděni mezi budovami. Třetí, čtvrté a páté oddělení jsou umístěna v budově školy Komenského ulice.

Zaměření programu ŠD vyplývá z podmínek, které jsou pro ŠD nejdostupnější.

Preferujeme výtvarně – pohybové zaměření ŠD. Chceme vytvářet zdravé, podnětné a obsahově bohaté prostředí, kde dítě může uplatnit svoji individualitu, projevit svoje zájmy a dovednosti, kde se bude bavit, hrát si a poznávat nové věci, kde se bude cítit jistě a bezpečně. K dispozici máme moderní hernu a velkou zahradu, která v roce 2014 byla revitalizována. Zahrada byla osázena bylinami, keři a stromky, vybudován prostorný altán a ohniště s posezením. Součástí zahrady jsou nové houpačky, multifunkční prolézačky a dětská písková jáma. Zahradě byl udělen certifikát "Přírodní zahrada".

V blízkosti ŠD jsou volejbalové kurty, dětské hřiště i les s naučnou stezkou.

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví