Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1
Příjemce: Základní škola Polná, okres Jihlava
Název projektu: ZŠ Polná Výzva 56
Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.1.00/56.1775

V letošním školním roce jsme získali finanční prostředky v rámci projektu Evropské unie (Operační systém Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 56).

Peníze jsou určeny na organizování tzv. čtenářských dílen jako prostředku pro zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků, dále na zahraniční kurzy pro učitele a na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků.

Každá příležitost, která přispěje k vyšší efektivitě výuky cizích jazyků, je vítaná. Jsme ale také rádi, že se díky úspěchu v projektu můžeme zaměřit na to, aby naši žáci více četli a lépe rozuměli tomu, co čtou.

Přidáno 2. 10. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...
Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví