Obědy zdarma pro žáky

Women for Women - obědy zdarma
Women for Women - obědy zdarma
Naše škola je zapojena do projektu Women for Women, ve kterém je možné získat podporu na školní obědy a získat je pro žáky naší školy zdarma. Číst více…
Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví