Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná

Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná

NÁZEV PROJEKTU: Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011132

ŽADATEL: Základní škola Polná, okres Jihlava, Poděbradova 79, 588 13, Polná, IČ 48461539

Smlouva o dílo mezi ZŠ Polná, okres Jihlava a KXN CZ, s. r. o. ze dne 25. 3. 2020 je 1.579.413,00 Kč.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je modernizace odborné učebny fyziky pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a příroda a klíčové kompetence IROP Přírodní vědy, prostřednictvím stavebních úprav, vybavením daných prostor odpovídajícím moderním nábytkem a ICT technikou. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti, jež spočívá ve stavebních úpravách prostor školy pro vznik bezbariérového WC, k němu navazující chodby, a v pořízení schodolezu. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků naší školy se zaměřením na předmět fyziky, spadající do kategorie přírodních věd, které však nelze rozvíjet v učebně, která k tomu nemá vhodné předpoklady. Jde především o zvýšení funkčního a estetického zázemí odborné učebny. Tyto cíle povedou u žáků naší školy ke zvýšení zájmu o předmět fyzika, spadající do oblasti přírodních věd, zlepší se jejich kompetence v oblastech poznávání fyzikálních jevů, zkoumání přírodních procesů, zlepší se vztah žáků k technice a k vědě, a dále se naučí v rámci projektových dnů či při fyzikálních pokusech, měřeních, experimentech a výzkumech plánovat, spolupracovat, komunikovat v kolektivu a celkově se posílí jejich vztah k technice, vědě a přírodním vědám. To vše bude mít pozitivní vliv na rozvoj osobností žáků.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 2.324.589,63- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.899.999,64- Kč

 

Přidáno 2. 4. 2020, autor: J4W Admin

loader Načítám...
Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví