Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Zbyněk Wasserbauer, MBA - ředitel školy zbynek.wasserbauer@zs-polna.cz
PhDr. Marie Pospíšilová -  zástupce ředitele pro II. stupeň; statutární zástupce marie.pospisilova@zs-polna.cz
Mgr. René Pohanka - zástupce ředitele pro I. stupeň rene.pohanka@zs-polna.cz
Mgr. Jarmila Kalábková - zástupce ředitele pro školní poradenské pracoviště jarmila.kalabkova@zs-polna.cz

Poradenské pracoviště školy

Mgr. Jarmila Kalábková - výchovný poradce (pro žáky v Poděbradově ulici) jarmila.kalabkova@zs-polna.cz
Mgr. Ladislava Staníková - výchovný poradce (pro žáky v Komenského ulici) ladislava.stanikova@zs-polna.cz
Mgr. Dagmar Bruknarová - metodik prevence dagmar.bruknarova@zs-polna.cz

Třídní učitelé (školní rok 2022/2023)

I. A - Mgr. Ladislava Staníková ladislava.stanikova@zs-polna.cz
I. B - Mgr. Jana Dvořáková jana.dvorakova@zs-polna.cz
I. C - Mgr. Marcela Matulová marcela.matulová@zs-polna.cz
II. A - Mgr. Jana Březinová jana.brezinova@zs-polna.cz
II. B - Mgr. Jana Moravcová jana.moravcova@zs-polna.cz
II. C - Mgr. Eva Havelková eva.havelkova@zs-polna.cz
III. A - Mgr. Iva Musilová  iva.musilova@zs-polna.cz
III. B - Mgr. Marie Štohanzlová marie.stohanzlova@zs-polna.cz
III. C - Mgr. Martina Žáková martina.zakova@zs-polna.cz
IV. A - Mgr. Michaela Gryčová michaela.grycova@zs-polna.cz
IV. B - Mgr. Iva Procházková, DiS. iva.prochazkova@zs-polna.cz
IV. C - Mgr. Hana Kubíková hana.kubikova@zs-polna.cz
V. A - Mgr. Tereza Bruknerová tereza.bruknerova@zs-polna.cz
V. B - Mgr. Natálie Štěpánková natalie.stavova@zs-polna.cz
V. C - Vlastimil Dvořák vlastimil.dvorak@zs-polna.cz
VI. A - Ing. Bc. Eva Exnerová eva.exnerova@zs-polna.cz
VI. B - Mgr. Martin Lexa, Ph.D. martin.lexa@zs-polna.cz
VI. C - Mgr. Pavlína Polanská pavlina.polanska@zs-polna.cz
VII. A - Mgr. Eva Kratochvílová eva.kratochvilova@zs-polna.cz
VII. B - Mgr. Vladimír Košina vladimir.kosina@zs-polna.cz
VII. C - Mgr. Dagmar Bruknarová dagmar.bruknarova@zs-polna.cz
VIII. A - Mgr. Jana Nováková jana.novakova@zs-polna.cz
VIII. B - Mgr. Jitka Říhová jitka.rihova@zs-polna.cz
VIII. C - Mgr. Daniel Kratochvíl daniel.kratochvil@zs-polna.cz
IX. A - Mgr. Anežka Štaigerová anezka.staigerova@zs-polna.cz
IX. B - Mgr. Zdeňka Bužgová zdenka.buzgova@zs-polna.cz
IX. C - Mgr. Zdeňka Bahounková zdenka.bahounkova@zs-polna.cz
SP - Mgr. Milena Hrubá milena.hruba@zs-polna.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Soňa Dvořáková sona.dvorakova@zs-polna.cz
Bc. Lucie Fuitová lucie.fuitova@zs-polna.cz
Mgr. Ivana Havlíčková ivana.havlickova@zs-polna.cz
Mgr. Alena Hortová alena.hortova@zs-polna.cz
Mgr. Věra Kašíková vera.kasikova@zs-polna.cz
Bc. Radka Kleindienst radka.kleindienst@zs-polna.cz
Bc. Petr Kment petr.kment@zs-polna.cz
Mgr. Martina Nečadová martina.necadova@zs-polna.cz
Vladimíra Štohanzlová vladimira.stohanzlova@zs-polna.cz
Mgr. Dana Urbanová dana.urbanova@zs-polna.cz

Asistenti pedagoga

Tereza Bahounková tereza.bahounkova@zs-polna.cz
Markéta Beránková marketa.berankova@zs-polna.cz
Bc. Kateřina Halíková katerina.halikova@zs-polna.cz
Dana Kuníková dana.kunikova@zs-polna.cz
Bc. Marie Manethová marie.manethova@zs-polna.cz
Bc. Lenka Novotná lenka.novotna@zs-polna.cz
Lenka Pokorná lenka.pokorna@zs-polna.cz
Lenka Rychlá lenka.rychla@zs-polna.cz

Vychovatelé

Alena Vlachová alena.vlachova@zs-polna.cz
Eva Vaňková eva.vankova@zs-polna.cz
Lenka Richterová lenka.richterova@zs-polna.cz
Dana Kuníková dana.kunikova@zs-polna.cz
Tereza Bahounková tereza.bahounkova@zs-polna.cz

Provozní pracovníci

Marie Veselá - ekonomka  marie.vesela@polna.cz, tel.: 567 212 404
Marie Zvoníková - mzdová účetní marie.zvonikova@polna.cz, tel.: 567 212 404
Radek Šejstal - školník (budova Poděbradova) tel.: 737 236 943
Jaroslav Hájek - školník (budova Komenského a Jeronýmova) tel.: 723 464 329

Přidáno 9. 5. 2022, autor: J4W Admin

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví