Jídelna

Školní jídelna ZŠ Polná
Jeronýmova 109, 588 13 Polná

Telefon: 567 212 244
E-mail: zs.jidelna@polna.cz

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví