Ežákovská

Pro zápis klasifikace a vzájemnou komunikaci naše škole využívá elektronickou žákovskou knížku (EŽK). Klasifikace obsahuje rovněž váhu této známky (malé číslo dole u známky) - čím je číslo větší, tím větší důležitost známka má.

Jak se do EŽK přihlásit:

Přihlašovací jméno (login): mdolejs (první písmenko ze jména + příjmení), v případě, že by již taková zkratka existovala, přidává systém za login číslo, např. mdolejs1, mdolejs2 atd.

Heslo: rrrrmmdd (datum narození) - např. pro datum narození 30. 01. 2010 bude odpovídat heslo: 20100130 (lze změnit)

Prosíme rodiče, aby neposkytovali přístup žákům do rodičovského přístupu. 

 

Přihlašovací jméno (login): mdolejs

Heslo: stejné jako v přístupu pro rodiče, pouze se přidá heslo student.

Příkladem tedy bude heslo: student20100130 (lze změnit)

Přidáno 9. 5. 2022, autor: J4W Admin

loader Načítám...
Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví