Informace pro nové strávníky

Přihlašování nových žáků školy do školní jídelny, ceny obědů pro školní rok 2023/2024.

Informace o stravování pro nové žáky 1. třídy školní rok 2024/2025

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Dle této vyhlášky jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.  Strávníci jsou zařazování do skupin podle věku, kterého během školního roku (od 1. září do 31. srpna) dosáhnou.  Dosáhnou-li žáci daného věku v aktuálním školním roce, jsou zařazeny do příslušné věkové skupiny od začátku školního roku.

Stravné:

žáci 7 let - 10 let      28,- Kč                   záloha   980,- Kč

žáci 11 let - 14 let    30,- Kč                   záloha  1050,- Kč

žáci starší 15 let      32,- Kč                  záloha  1120,- Kč

Před zahájením stravování si každý žák zaplatí zálohu na stravné a zakoupí čip a tím se prokáže u výdejního okénka při výdeji stravy.  Čipy jsou nepřenosné a jsou platné po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit nový.  

Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech od 11.15 -13.45 hod.

Provoz školní jídelny je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu, během školních prázdnin a během volna vyhlášeného ředitelem školy.

Výdejní doba obědů do jídlonosičů     11.15-11.30 hod.

Výdejní doba pro žáky                            11.30-13.45 hod.

Strava se odhlašuje do 6 hodin na internetovém serveru www.strava.cz 

nebo do 6.30 hodin telefonicky na čísle 567 212 244

Strávník má nárok na oběd, jen pokud jej má uhrazený.

Přihlašování nových strávníků je možné v kanceláři školní jídelny ve dnech

26. 8 až 30.8 od 7-12 hodin

 2.9 od 7- 12 hodin.

Zahájení stravování žáků ve školní jídelně v novém školním roce je 2. 9. 2023. Žáci stravující se ve školní jídelně jsou automaticky v novém školním roce přihlášeni ke stravování.

Jakékoli změny nebo ukončení stravování je nutné nahlásit vedoucí jídelny.

 

Marie Heilandová

 

 

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví