Informace pro nové strávníky

Přihlašování nových žáků školy do školní jídelny, ceny obědů pro školní rok 2023/2024.

Informace o stravování pro nové žáky 1. třídy ve školním roce 2023/2024

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Dle této vyhlášky jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.  Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého během školního roku (od 1. září do 31. srpna) dosáhnou.  Dosáhnou-li žáci daného věku v aktuálním školním roce, jsou zařazeni do příslušné věkové skupiny od začátku školního roku.

Stravné:

Žáci 7 - 10 let

28,-- Kč / oběd

Záloha 980 Kč

Žáci 11 - 14 let

30,-- Kč / oběd

Záloha 1050 Kč

Žáci starší 15 let

32,-- Kč / oběd

Záloha 1120 Kč

Před zahájením stravování si každý žák zaplatí zálohu na stravné a zakoupí čip (záloha čipu 121,- Kč) a tím se prokáže u výdejního okénka při výdeji stravy. Čipy jsou nepřenosné a jsou platné po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit nový. Po ukončení stravování lze nepoškozený a funkční čip vrátit za stejnou cenu. Nefunkční čipy vrátit nelze.

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování od 11.15 do 13.45. 

Výdejní doba obědů do jídlonosičů je mezi 11.15 - 11.30 hod.

Výdejní doba pro žáky je 11.30-13.45 hod.

Strava se odhlašuje do 6 hodin na internetovém serveru www.strava.cz (odkaz je na webu školy) nebo do 6.30 hodin telefonicky na čísle 567 212 244. 

Strávník má nárok na oběd, jen pokud jej má uhrazený.

Přihlašování nových strávníků je možné v kanceláři školní jídelny ve dnech 28. 8. -  1.9. od 7-12 hodin, dále dne 4.9 od 7- 12 hodin.

Zahájení stravování žáků ve školní jídelně v novém školním roce je 4. 9. 2023. Žáci stravující se ve školní jídelně jsou automaticky v novém školním roce přihlášeni ke stravování.

Jakékoli změny nebo ukončení stravování je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny. 

Marie Heilandová, vedoucí školní jídelny, tel.: 567 212 244, email: zs.jidelna@polna.cz

 

 

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví