Alkohol - Co? Kdy? Jak? Proč?

Poslední den před pololetním vysvědčením se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili preventivního programu „Pobavme se o alkoholu“. Ten byl zaměřen na prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu. Kromě lektorky předával žákům informace o historii užívání alkoholu, o jeho výrobě, o jeho působení na lidský organismus, ale také o rizicích a ničivých důsledcích při jeho pravidelném, nebo  jednorázovém konzumování známý plyšový youtuber, delfín Adolfeen.

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

Alkohol - Co? Kdy? Jak? Proč?

únor 2023


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví