Beseda s panem starostou

Do hodin občanské výchovy v 9. ročníku zavítal pan Jindřich Skočdopole, starosta našeho města, aby žáky seznámil s náplní práce městského úřadu, zastupitelstva města a starosty. Žáci se dozvěděli o akcích, které ve městě probíhají, které se plánují, i o problémech s nimi spojených. V závěru zbyl i čas na dotazy posluchačů.

J. Říhová


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda s panem starostou

květen 2024


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví