Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Ne všichni žáci se k sobě umí chovat podle pravidel, ale nemusí se vždy jednat o šikanu. Aby si naši žáci 6. ročníku ujasnili, co šikana je nebo být může a jak se v případě šikany správně chovat, popřípadě kam se obrátit o pomoc, připravili jsme ně přednášku Policie ČR. Kromě teorie se mohli dozvědět o řadě konkrétních případů, názorné a poučné bylo i video. Nezbývá než věřit, že si z varovných příkladů vezmou poučení a že šikanu v jejich kolektivu v budoucnu řešit nebudeme.

J. Kalábková


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda s Policií ČR

únor 2024


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví