Čarodějné učení v 1.A

V úterý 30. 4. 2024 jsme měli v 1.ročnících Čarodějné učení. Děti mohly přijít v kostýmech čarodějů a čarodějnic a plnily kouzelnické úkoly. Celý den byly na nohou a zdolávaly zkoušky hodné těch nejzdatnějších a nejzručnějších ježibab a ježidědků. Hledaly, luštily, běhaly, malovaly, vyráběly, zpívaly, tančily… Všechny děti zkoušky zvládly na výbornou a dostaly velkou pochvalu a drobnou odměnu. Doufáme, že si den užily stejně jako my. 😊

Kateřina Klimešová


Zobrazení: Alba | Podle data

Čarodějné učení - 1.A


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví