Experimentujeme - suchý led

Minulý týden jsme v hodinách chemie a laboratorní techniky zkoumali suchý led. Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého, který netaje, ale rovnou sublimuje. Toho využívají mnohá kouzelnická představení či triky ve filmech. A přesně takové pokusy si mohli žáci zkusit. Jak se jim dařilo vidíte na fotografiích.

M. Nečadová


Zobrazení: Alba | Podle data

Experimentujeme - suchý led


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví