Kutná Hora (7. ročník)

23. dubna 2024 navštívili žáci 7. ročníků Kutnou Horu. První zastávkou byl chrám sv. Barbory. Poté všichni odvážní sestoupili dolů do dolu, dozvěděli se spoustu zajímavostí o těžbě a zpracování stříbra. Pohybovali se v tmavých a úzkých prostorách za pomoci jen slabého osvětlení. V kostnici v Sedleci už taková tma nebyla, všechny ale překvapilo obrovské množství kostí, které se tam nalézá.

Ivana Havlíčková


Zobrazení: Alba | Podle data

Kutná Hora (7. ročník)


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví