Návštěva MěÚ v Polné

V pátek 10. března 2023 se žáci šestého ročníku vydali na matriku, aby se dozvěděli informace týkající se uzavírání svazku manželského.

Návštěva byla velice poučná a zajímavá, protože děti se např. dozvěděly, že uzavřít sňatek může bratranec se sestřenicí. Paní matrikářka zodpovídala dotazy, kdo musí být při svatbě přítomen, jaké místo pro sňatek je vhodné či nevhodné, je-li možné uzavřít sňatek v horkovzdušném balónu či při seskoku padákem.

Děti si na závěr mohly vyzkoušet, jak moc těžký je slavnostní řetěz oddávajícího.

P. Polanská


Zobrazení: Alba | Podle data

Návštěva na MěÚ Polná


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví