Netradiční hodina občanské výchovy

V hodinách občanské výchovy seznamujeme žáky i se životem a institucemi v našem městě. Proto jsme navštívili se šesťáky obřadní síň polenské radnice, abychom se podívali, kde se uzavírá manželství, a dozvěděli se, jaké podmínky musí snoubenci splnit. Děti měly možnost vyzkoušet si závěsný státní znak. Možná je mezi nimi i budoucí oddávající.

J. Říhová


Zobrazení: Alba | Podle data

Netradiční hodina občanské výchovy


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví