Pracovní činnosti

Ve fotogalerii se můžete podívat na práci žáků v hodinách pracovních činností. V současné době šesté ročníky zhotovují jednoduchý rytmický nástroj za využití odpadních materiálů. Sedmé ročníky právě ručním způsobem obrábějí dřevo rašplí. Tuto práci budou moci v životě využít například při nasazování smetáku, kladiva nebo vánočního stromku do stojanu.


Zobrazení: Alba | Podle data

Pracovní činnosti

únor 2024


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví