Přehlídka žákovských parlamentů

Zástupci žákovské rady se zúčastnili přehlídky žákovských parlamentů základních i středních škol kraje Vysočina. Ještě před akcí museli vytvořit poutač, kterým prezentovali naši školu. Účast vyhodnotili jako velice přínosnou a inspirativní pro svou další činnost. S potěšením vyslechli chválu naší charitativní akce "Andělské pečení" i od hejtmana kraje Vysočina.

E. Kratochvílová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Přehlídka žákovských parlamentů

červen 2023


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví