27. 11. výstražná stávka

ZŠ Polná s důvody vyhlášení stávky souhlasí, avšak do stávky se nezapojí.

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství vyhlašuje na den 27. 11. 2023 výstražnou stávku. Stávka je podporována Pedagogickou komorou, Asociací ředitelů základních škol i některými dalšími organizacemi. 

Důvody vyhlášení stávky: 

- Plánované nové nastavení financování základních škol, které již nepočítá s podporou dělených hodin tak, jako doposud, což jde proti individualizaci výuky.

- Snižování platů nepedagogickým pracovníkům, jejich možné převádění na zřizovatele obce.  

- Plánované propouštění nepedagogických pracovníků. Oficiálně zrušení neobsazených pozic - nikdo však není schopný vysvětlit, co to znamená - neobsazené pozice ve školství neexistují. 

- Lživé proklamace o tom, že učitelé dosáhnout na 130 % aktuálního průměrného platu v ČR. 

- Zapomenutí na původní slib zvýšení platů asistentům pedagoga a vychovatelům.

- Nejistota financování podpůrných pedagogických pozic - školní psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped.

- Snížení FKSP o 50 %. 

 

Zaměstnanci ZŠ Polná s těmito důvody souhlasí, podporují všechny kolegy, kteří se do stávky zapojují, avšak po společném rozhodnutí do stávky nevstoupí. Tento den tak bude na ZŠ Polná zajištěn běžný provoz bez omezení.  

Přidáno 18. 11. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví