3. ročník

3. A - třídní učitelka Mgr. Iva Musilová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M VV VV AJ      
Úterý ČJ M AJ ČJ        
Středa ČJ M ČJ PRV AJ      
Čtvrtek TV TV ČJ M      
Pátek ČJ M PRV ČJ HV      

 

3. B - třídní učitelka Mgr. Marie Štohanzlová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M ČJ HV AJ      
Úterý M ČJ AJ VV VV      
Středa ČJ M ČJ PRV AJ      
Čtvrtek M ČJ PRV ČJ      
Pátek ČJ M TV TV        

 

3. C - třídní učitelka Mgr. Martina Žáková

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M ČJ AJ      
Úterý ČJ M AJ VV VV      
Středa ČJ M ČJ PRV AJ      
Čtvrtek TV TV ČJ M PRV      
Pátek ČJ M ČJ HV        

 

Přidáno 20. 5. 2022, autor: Ondřej Dolní

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví