5.A v knihovně

Žáci 5.ročníků navštívili Husovu knihovnu v Polné. Paní knihovnice si pro děti připravily zajímavý program plný současných dětských autorů. Součástí byly úryvky z knih, zajímavosti ze života autorů a také jejich fotografie. Děti informace zaujaly natolik, že je v závěrečném kvízu aktivně využily a vše věděly. Následovalo posezení u knihy, kde se některé děti rovnou začetly do prezentovaných knih. Odměnou pro paní knihovnice rozhodně bylo to, že si většina dětí knihu odnesla na vypůjčení domů.  

 

M. Gryčová


Zobrazení: Alba | Podle data

5.A v knihovně


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví