5. ročník

5. A - třídní učitelka Mgr. Michaela Gryčová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M TV TV ČJ      
Úterý IN AJ ČJ M VV    
Středa VL M ČJ M AJ      
Čtvrtek AJ ČJ ČJ M      
Pátek AJ M VJ ČJ HV      

 

5. B - třídní učitelka Mgr. Iva Procházková

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ AJ M VL VV      
Úterý ČJ ČJ M TV TV    
Středa M ČJ AJ VL IN      
Čtvrtek M ČJ AJ M      
Pátek ČJ AJ M ČJ HV      

 

5. C - třídní učitel Mgr. Alena Hortová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ ČJ M VL IN      
Úterý ČJ AJ M M HV      
Středa ČJ ČJ M VL AJ      
Čtvrtek AJ ČJ M TV TV    
Pátek AJ ČJ M VV      

Přidáno 20. 5. 2022, autor: Ondřej Dolní

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví