7. ročník

7. A - třídní učitelka Mgr. Eva Kratochvílová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M HV VZ D    
Úterý ČJ M F AJ M DCJ    
Středa AJ ČJ TV TV M Z    
Čtvrtek D AJ OV ČJ DCJ  
Pátek M ČJ VV VV F      

 

7. B - třídní učitel Mgr. Vladimír Košina

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí F ČJ M VV VV D    
Úterý M HV OV AJ ČJ DCJ/- -/DCJ  
Středa AJ M ČJ TV TV  
Čtvrtek ČJ AJ M D Z DCJ/- -/DCJ  
Pátek ČJ VZ F M      

 

7. C - třídní učitelka Mgr. Dagmar Bruknarová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí VV VV D M ČJ    
Úterý F M ČJ AJ Z DCJ    
Středa AJ OV ČJ M TV TV  
Čtvrtek M AJ D HV ČJ DCJ    
Pátek M ČJ F VZ      

 

Přidáno 20. 5. 2022, autor: Ondřej Dolní

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví