Adopce lori horského

Naše „adoptivní rodina“ se rozrostla o další ohrožený druh zvířete ze zoologické zahrady – loriho horského. Peníze na jeho symbolickou adopci jsme získali na Dni Země, kde si mohli malí i velcí návštěvníci zakoupit za 50 Kč látkovou tašku a následně ji v naší výtvarné dílničce vyzdobit.  Děkujeme moc všem, kteří se zapojili a přispěli. Podařilo se nám získat neuvěřitelnou částku 3 900 Kč. Ta nám umožnila připojit již zmíněného loriho horského ke stávajícím adoptovaným zvířatům – myši bobří a gekonu létavému.                                                                                                                                                                  za Klub Pampeliška M. Nečadová


Zobrazení: Alba | Podle data

Adopce lori horského


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví