Andělské pečení

Již třetím rokem podporujeme nadaci Dobrý anděl. Stalo se tedy tradicí, že se na začátku prosince pustíme do pečení perníků. Zájem žáků byl veliký a nikomu nevadilo, že tráví ve škole celé odpoledne. Díky tomu se nám podařilo upéct více než tisíc perníků. Následovalo mnoho hodin zdobení a balení. A nakonec se pustili do práce „andělští prodavači“.  Poděkovat bychom chtěli všem, kteří se zapojili a pomohli dobré věci.

E. Kratochvílová


Zobrazení: Alba | Podle data

Andělské pečení


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví