Baliny - voda a život v ní

5. června jsme se se šesťáky vypravili do Střediska ekologické výchovy na Balinách u Velkého Meziříčí. Byl pro ně připraven program Voda a život v ní, který byl rozdělen na 3 části. Žáci ochutnávali jednotlivé vody – pramenitou ze studánky, vodovodní a 2 minerální vody. Pak odpařením vzorků těchto vod nad svíčkou zjistili, kolik solí daná voda obsahuje. Poté si zkusili vyčistit znečištěnou vodu jednotlivými stupni filtrace – přes štěrk, písek a nakonec přes aktivní uhlí.

Druhá část se zabývala vodou v krajině – jak působí voda v přírodní krajině s meandrujícími toky, mezemi a remízky a jak působí v lidmi pozměněné krajině s napřímenými toky a scelenými pozemky. Pak si zkusili vymodelovat vlastní říční koryto – meandrující i napřímené a pokusnou povodní zjistili, jak se chová voda v daném typu krajiny.

Třetí část bavila žáky asi nejvíce – pomocí sítek lovili různé živočichy v tůňce i v řece Balince a pak je určovali a zkoumali. Byli opravdu úspěšní – nejčastějšími úlovky byli plži okružáci, plankton z perlooček a buchanek, který si pak prohlédli binokulární lupou, larvy jepic a motýlic, mlži okružanky, pijavky, potápníci dospělí i larvy, vírníci, beruška vodní, splešťule blátivá, ale i čolci a skokani a jejich pulci. Všechny úlovky jsme pak vrátili do jejich přirozeného prostředí.

Martin Lexa


Zobrazení: Alba | Podle data

Baliny - voda a život v ní


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví