Beseda o Boženě Němcové

S literaturou se žáci seznamují formou ukázek v čítance, často také pomocí videí, která jim pomohou přiblížit život autora i jeho konkrétní dílo. Jestliže ale mluvíme o Boženě Němcové, která je dvěma roky svého života úzce spojena s Polnou, nabízí se další možnost, a tu jsme využili. Do 9.C přišli na besedu paní Miluše Skočdopolová a pan Jan Prchal, znalci polenské historie. Jejich archiv fotek a informací o pobytu Boženy Němcové v Polné a o jejích dalších osudech nepřekoná žádné video ani učebnice. Děkujeme za jejich čas a ochotu.

J. Kalábková


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda o Boženě Němcové


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví