Beseda s klienty Dětského domova se školou

Ve čtvrtek 16. února usedli žáci 8. ročníku jako obvykle do školních lavic. Následující dvě vyučovací hodiny však vůbec obvyklé nebyly, protože do naší školy zavítali zástupci Dětského domova se školou v Jihlavě.  Dětský domov se školou, dříve nazývaný výchovný ústav, lidově zvaný „pasťák“, je místem, kde se „napravují“ nezletilí a mladiství, kteří se nedokázali, nebo stále nedokážou chovat podle pravidel a zákonů. A naši osmáci se během čtvrteční besedy se dvěma pedagogy, jednou dívkou a  jedním chlapcem dozvěděli, jak se do takového domova (ne)dostat, jaký režim je v domově nastavený, jestli a jak často mohou jeho svěřenci navštěvovat svoje příbuzné a blízké, jakým způsobem tráví volný čas. Mnozí z našich žáků už určitě slyšeli o pasťáku, ale těžko si mohli představit, jaký život by je tam čekal. A už vůbec nečekali, že i třeba záškoláctví by mohlo být důvodem k umístění do „pasťáku“. 

Beseda bývá pravidelně organizována v rámci programu preventivní prevence a věříme, že i letos splnila svůj účel a naši osmáci si uvědomili, jaké mají štěstí, že mohou vyrůstat v klidném rodinném prostředí, že mohou mít své blízké stále kolem sebe, že si společně s rodiči sami organizují svůj volný čas, že

Dagmar Bruknarová, metodik prevence


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda s klienty DD se školou


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví