Beseda se starostou

Beseda se starostou

Hodiny občanské výchovy v 9. ročníku se věnují také místní samosprávě. Proto jsme rádi, že jsme mohli přivítat ve škole pana starostu, který žákům přiblížil význam a funkci městského úřadu, zastupitelstva města a radosti i strasti práce starosty.
Žáci se také dozvěděli o akcích, které ve městě probíhají, a o plánech do budoucna.

Jitka Říhová

Přidáno 16. 5. 2023, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví