Beseda se zástupci DD se školou

Preventivní program – beseda se zástupci DD se školou

Víte, co znamená DD se školou? Žáci osmého ročníku už to ví - jedná se o zkratku dětského domova se školou, dříve nazývaný pasťák. Koncem září přijeli do Polné dva žáci jihlavského DD se školou v doprovodu svých pedagogů, aby pobesedovali s našimi osmáky. Díky zvídavosti žáků, sdílnosti svěřenců DD se školou i profesionálnímu přístupu pedagogů se všichni dozvěděli spoustu nových informací o povinnostech, volném čase, příčinách příchodu do „pasťáku“ nebo vycházkách. Dvouhodinové setkání určitě splnilo svůj účel a naši žáci si uvědomili, že měnit svůj domov za „pasťák“ by určitě nechtěli.

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda se zástupci DD se školou


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví