BKB

BKB

Všichni naši deváťáci už vědí, že tato zkratka znamená Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Na začátku února jsme pro budoucí absolventy naší školy připravili besedu s panem    A. Křoustkem, který tuto organizaci zastupuje a beseduje se žáky různých škol o problematických jevech ve společnosti. Pro žáky devátých ročníků jsme vybrali téma „Právní vědomí“ a cílem celého preventivního programu bylo, aby si žáci uvědomili odpovědnost za své vlastní jednání. Pan Křoustek jim pomocí názorných ukázek připomněl, jak se mají chovat, aby se nestali obětí trestného činu, ale také aby nějaký trestný čin, nebo přestupek nezpůsobili.

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

BKB


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví