Cesta kolem světa aneb ...

Cesta kolem světa aneb školní družina na Islandu

Další zastávkou družinové celoroční hry „Cesta kolem světa“ byl Island.

V ten se na jedno odpoledne proměnila učebna chemie, kde si děti vyzkoušely jednoduché pokusy –  přečetly si zprávu, která je informovala o tom, jak se na ostrov dopraví, postavily nepotopitelné plavidlo, převezly co největší náklad „pasažérů“ (kancelářských sponek),  vyzkoušely si , jak funguje lodní výtah, …

V další části návštěvy jim pak starší spolužáci představili sérií demonstračních pokusů Island jako ostrov mnoha gejzírů.

T. Bahounková a M. Nečadová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Cesta kolem světa


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví