Činnost Žákovského parlamentu

Žákovský parlament se svým působením snaží předcházet problémům na škole:

  • podnikat drobné akce pro žáky,
  • pomáhat při akcích školy,
  • sama navrhovat a realizovat projekty širšího rozsahu a jejich plánování,
  • snaha pozměnit a zpříjemnit prostředí, v němž žáci tráví mnoho času - tedy prostory školy,
  • úsilí zapojit se do aktivit mimoškolních, tedy charitativního charakteru,
  • vyjadřovat své názory na chod školy, jež jsou předkládány vedení instituce apod.

Přidáno 20. 5. 2022, autor: Ondřej Dolní

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví