Čistá Vysočina - úklid Polné

I letos naši žáci pomohli při této prospěšné akci. Polná byla rozdělena do sektorů a každá skupina dostala některý přidělen. Nejvíce odpadků bylo tradičně v zanedbaných zákoutích, která s postupujícím jarem milosrdně zarůstají kopřivami. Kromě sluníčka nás hřál i pocit z dobře odvedené práce. Díky všem, kteří se s nadšením zapojili.

Martin Lexa


Zobrazení: Alba | Podle data

Čistá Vysočina - úklid Polné


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví