Copak ve škole straší?

Copak ve škole straší?

Tuto otázku si možná položíte, až si prohlédnete fotografie některých tříd naší školy. Odpověď zní – ne, ve škole nestraší. To jen žákovská rada přišla s návrhem vyzdobit školu. A tentokrát v duchu původně keltského lidového svátku, zvaného Samhain. Později je tento svátek v anglosaských zemích nazvaný  All Hallows´Eve, zkráceně Halloween. Slaví se 31. 10. a pro Kelty se v tento den stírala hranice mezi světem živých a mrtvých, stavěli oltáře, zapalovali ohně a pořádali obřady k uctění zemřelých. V Irsku došlo časem k promísení těchto dvou svátků, pohanského Samhainu a křesťanského svátku Všech svatých. Jak jsme tuto tradici pojali my, ukazují záběry „školního Hallowenu“ (zde) a zároveň dokazují naši nápaditost a tvořivost.

E. Kratochvílová

Přidáno 9. 11. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví