Den naruby

Každý rok u příležitosti výročí narození J. A. Komenského probíhá u nás ve škole Den naruby. Z deváťáků se stávají učitelé. Rozdělí se do čtyř až pětičlenných družstev, vylosují si hodiny, kde budou vyučovat, a jsou domluvena přesná pravidla výuky.

A jak to letos dopadlo? Některé postřehy žáků i učitelů z průběhu akce:

– „Historická“ hodina v duchu husitů byla nejlepší, žáci se zapojovali, spolupracovali. Kahoot si s námi zahrála i paní učitelka. Den se nám celkově líbil. Ze začátku to sice nevypadalo zábavně, ale na konci už to bylo fajn. Bylo zajímavé si vyzkoušet práci učitelů. (skupina č. 3)

– Nám se pracovalo výborně a moc nás to bavilo. Na program jsme měli přichystaného hodně, takže jsme zaplnili celou hodinu a zadali i pár jedniček. (skupina č. 11)

– Učili jsme žáky z 6. a 7. ročníku fyziku, anglický jazyk a přírodopis. Ve fyzice jsme je učili objem válce a objem pevného tělesa. Spolužáci s námi spolupracovali: někteří více, někteří méně. V angličtině byli všichni hodní a šikovní. V přírodopisu se snažili a oproti ostatním byli nejaktivnější. Den naruby jsme si všichni užili. (skupina č. 8)

– V mé hodině se Den naruby vydařil. Žáci deváté třídy byli dobře připraveni (dopředu si zjistili, co probíráme), měli nachystaný pracovní list a hru na slovíčka. Úlohu učitelů plnili zodpovědně, pomáhali mladším žákům, opravovali jim pracovní listy, zvládali i organizační věci jako např. rozdělit žáky do skupin, řídit průběh hry. V pracovním listu se vyskytly dvě chyby, tak si deváťáci vyzkoušeli, že i učitel se může někdy splést a bylo potřeba si chybu před žáky zdůvodnit/omluvit se. Vše proběhlo v pořádku a myslím, že se hodina vydařila.

Všechna hodnocení potvrzují to, jak kdysi (když tato akce začínala) tento den okomentovala tehdejší žákyně deváté třídy Saša Niejadlíková: „I když jsme se toho celkem obávali, mnozí byli nadšení. Přestože tu už příští rok nebudeme, tak přeju budoucím deváťákům, aby si tuto akci zopakovali. Podle mě je to velká životní zkušenost.“

M. Pospíšilová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Den naruby


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví