Den naruby

Každý rok u příležitosti výročí narození J. A. Komenského probíhá u nás ve škole Den naruby. Z deváťáků se stávají učitelé. Rozdělí se do čtyř až pětičlenných družstev, vylosují si hodiny, kde budou vyučovat, a jsou domluvena přesná pravidla výuky.

A jak to letos dopadlo? Některé postřehy z průběhu akce:

Nejprve nám byla svěřena třída 6. B. Měli jsme ji na češtinu. Program jsme měli dopředu připravený, takže šlo všechno jako na drátku. Žáci dokázali pracovat samostatně i ve skupinách. Zapojili se téměř všichni a celkem s námi komunikovali. Na závěr jsme od nich chtěli zpětnou vazbu, kde jsem se dočetla, že s námi byli spokojení.

Akce se vydařila. Všechny děti byly hodné, trpělivé, aktivně spolupracovaly. Akce má smysl, deváťáci poznají, že to není snadné (i takto pak mluvili s dětmi), děti zase berou pozitivně, že je učí starší spolužáci či kamarádi.

Dívky nepodcenily přípravu, dopředu se domluvily s vyučující, půjčily si sešit od šesťačky, aby se mohly připravit. Hodina měla spád, střídaly činnosti (diktát, tajenka, zápis nové látky, soutěž, práce s interaktivní tabulí). Hodina šesťáky bavila, snažili se.

I když jsem z učení měla nejdřív strach, nakonec vše dobře dopadlo. Učitelé průběh hodiny nechali v naší režii, do výuky nezasahovali. Je to pro mne známkou toho, že jsme v rolích učitelů obstáli.

Všechna hodnocení potvrzují to, jak kdysi (když tato akce začínala) tento den okomentovala tehdejší žákyně deváté třídy Saša Niejadlíková: „I když jsme se toho celkem obávali, mnozí byli nadšení. Přestože tu už příští rok nebudeme, tak přeju budoucím deváťákům, aby si tuto akci zopakovali. Podle mě je to velká životní zkušenost.“

M. Pospíšilová


Zobrazení: Alba | Podle data

Den naruby


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví