Den pro třídu

V pátek před polenskou poutí třídy 2. stupně trávily venku. Kromě aktivit pro stmelení kolektivu jsme v 7. B tento den využili i k výuce v přírodě. S buzolami jsme si procvičili azimut a lovili jsme a určovali různé bezobratlé jednak v lesíku, ale i v rybníce.

Martin Lexa

Na fotografiích jsou zachyceni žáci 7. B a  8. B.


Zobrazení: Alba | Podle data

Den pro třídu


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví