Dětské fórum

V pondělí 10. 10. 2022 se žáci z 6. C zúčastnili Dětského fóra.

Při akci děti velmi aktivně pracovaly v tzv. hnízdech (menších skupinkách), v nichž vyjadřovaly své názory na zlepšení v oblastech škola, společnost, obec, příroda.

Spousta návrhů byla velmi zajímavá a inspirativní, např. vylepšit vybavení počítačových učeben, více hřišť a zeleně v obci, opět zalesnit okolí Polné, více naslouchat ostatním. Navštivte naši fotogalerii zde.

P. Polanská

Přidáno 12. 10. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví