Dětský den

Dne 2. 6. se na 1. stupni uskutečnil „Dětský den“. V areálu U Studánky jsme pro děti připravily 10 stanovišť s různými úkoly. Děti si zkusily chůzi na chůdách, střelbu z luku, střelbu z vodních pistolí, překážkovou dráhu, skládání tangramů aj.

Každý žák dostal při příchodu na hřiště svoji kartičku s 10 políčky a po splnění disciplíny získal obrázek.

Na stanovištích pomáhali žáci 9. B. Těm, kteří přišli, moc děkujeme.

Dětský den se všem líbil a přispělo k tomu i krásné počasí.

Učitelky 1. stupně


Zobrazení: Alba | Podle data

Dětský den


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví