Deváťáci v mateřské školce

Žáci devátých tříd navštívili MŠ v Polné. Mnozí se vrátili zpět do míst, kde začínali svoji školní docházku. Pro děti si připravili plnění úkolů na různých stanovištích. Odměnou jim byl spokojený výraz jejich malých kamarádů. Budoucí středoškoláci si mohli vyzkoušet povolání učitelky v MŠ a možná, že jim tato zkušenost pomůže při volbě střední školy. Společně strávený čas rychle utekl a všichni jsme se shodli, že by bylo pěkné se opět někdy sejít.

Ivana Havlíčková


Zobrazení: Alba | Podle data

Deváťáci v mateřské škole


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví