Exkurze do Dukovan

3. května 2023 žáci 9. ročníků navštívili informační centrum JE Dukovany, kde se dozvěděli o historii této elektrárny a o plánech na její rozšíření do budoucna. Během návštěvy slyšeli výklad o principu fungování jaderné elektrárny a virtuálně si prošli celou elektrárnu až na vrchol chladící věže. Kromě toho měli možnost prohlédnout si exponáty související s elektřinou a vyzkoušet si jejich funkci.

Poté se žáci přesunuli do Třebíče, kde, po krátkém rozchodu na oběd, navštívili informační centrum teplárny SEVER. Zde se dozvěděli o tom, jak teplárna funguje a jakým způsobem vyrábí teplo a také el. energii. Celkově byla návštěva pro žáky velmi poučná a zajímavá.

V. Košina

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze do Dukovan


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví