Exkurze do synagogy

Exkurze do synagogy

Rabínský dům a synagoga s překvapením
Každoročně doplňujeme hodiny občanské výchovy návštěvami památek našeho města. Po Velikonocích se vydali žáci 7. ročníku do polenské synagogy a rabínského domu. Čekalo tam na ně nejen zajímavé vyprávění o historii a životě židovské komunity v Polné, ale i velké překvapení. Jedna skupina se stala součástí natáčení České televize. I když někteří litovali, že si nevzali lepší oblečení, bude jim to na obrazovkách určitě slušet.
Jitka Říhová

Přidáno 13. 4. 2023, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví