Exkurze - Dukovany, Dalešice

9. dubna 2024 žáci 9. ročníků navštívili informační centrum vodní elektrárny Dalešice. Prohlédli si Francisovu turbínu umístěnou v areálu, od průvodkyně se dozvěděli o historii stavby přehrady a samotné elektrárny, a také navštívili strojovnu elektrárny.

Poté jsme přejeli do informačního centra JE Dukovany. Zde deváťáci slyšeli výklad o principu fungování jaderné elektrárny a virtuálně si prošli celou elektrárnu až na vrchol chladící věže.

Celkově byla návštěva pro žáky velmi zajímavá a poučná.

V. Košina


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze - Dukovany, Dalešice


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví