GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává: 
Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, 
mobil: 776 233 879, 
email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s
 
 

Přidáno 14. 9. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví