Hasík (2. ročník)

Žáci 2. ročníku se zúčastnili během školního roku preventivního programu "Hasík CZ“. Jak sám název napovídá, jednalo se o program zaměřený na požární prevenci a ochranu obyvatelstva. 

Naši druháci se setkali s dvojicí profesionálních hasičů a dozvěděli se o hasičích a jejich práci spoustu informací. Zopakovali si čísla tísňového volání, prakticky zkusili přivolat pomoc a již vědí, co hrozí vtipálkům při zneužití bezplatných linek 112, 150, 155, 158. Velkým zpestřením byl rozhovor hasiče v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem. Také už víme co dělat, když hoří na člověku oblečení, a kde nám doma hrozí nebezpečí. V závěru programu jsme navštívili služebnu v Polné, kde jsme viděli profesionální zásah při vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a správný postup při hašení rozpáleného oleje.

Dráček Hasík, který je symbolem programu, a který nás po celou dobu provázel, může být spokojený. Dnes už víme, že proměna z dobrého sluhy na zlého pána se může odehrát během okamžiku.

Střípky :

„Když venku opékám párky a začne mi hořet oblečení, musím válet sudy.“

„Nesmím volat hasiče ze srandy.“

„Když jedou hasiči, musím uhnout ke kraji.“

 

Naše velké díky patří Ing. Martinu Dočekalovi, který vše zorganizoval a celému jeho týmu.


Zobrazení: Alba | Podle data

Hasiči - 2. třída


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví