Kurz první pomoci

V minulých dnech  na naší škole skončil projekt organizovaný každoročně Krajem Vysočina, jehož cílem je seznámit děti se zásadami první pomoci. U nás se tohoto kurzu účastní žáci 8. tříd. První dvě části vedou lektoři Českého červeného kříže a poslední závěrečný blok profesionálové záchranné služby a hasičského sboru. Osmáci se dozvěděli mnoho zajímavých a potřebných dovedností, prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoci. Jako bonus si mohli prohlédnout vybavení záchranného vozidla a hasičského auta.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude záležet jen na něm, zda dokáže pomoci jinému člověku. Věříme, že naši žáci by to zvládli.

M. Pospíšilová


Zobrazení: Alba | Podle data

Kurz první pomoci


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví