Kutná Hora

21. dubna 2023 navštívili žáci 7. ročníků Kutnou Horu. Prohlédli si chrám sv. Barbory, sestoupili dolů do dolu, dozvěděli se spoustu zajímavostí o těžbě a zpracování stříbra a na vlastní kůži se přesvědčili o tom, že dolovat stříbro v tmavých a úzkých prostorách nebyla žádná legrace. V kostnici v Sedleci už taková tma nebyla, ale to množství kostí, které se tam nalézá, všechny překvapilo.

Zdena Bužgová


Zobrazení: Alba | Podle data

Kutná Hora


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví