Kvízoování - finálové kolo

Ve čtvrtek 16.května se naši žáci vypravili do Zoo Jihlava, kde je čekalo finálové kolo Kvízoování. Žáci se rozdělili na dva týmy po třech a nezávisle na sobě plnili úkoly na stanovištích. Bylo to například poznávání ptáků podle peří, řazení živočichů do jednotlivých kontinentů, chytání hmyzu a určování podle obrázků nebo stezka dřevin. Body obou týmů se následně sečetly a my jsme netrpělivě čekali na výsledky. Na první místo jsme si netroufali, ale doufali jsme, protože děti měly z plnění úkolů dobrý pocit. Když jsme se dozvěděli, že jsme získali 1.místo a vítězství je naše, měli jsme ohromnou radost. Bonusem byly krásné ceny a bezesporu i encyklopedie, ve které se děti můžou vydat na další dobrodružství.

M.Gryčová


Zobrazení: Alba | Podle data

Kvízoování - finálové kolo


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví